Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Frontiers in Microbiology139196
2.Nature Reviews Microbiology130256
3.The ISME Journal103155
4.mBio89124
5.Antimicrobial Agents and Chemotherapy87122
6.Clinical Microbiology and Infection86122
7.Journal of Clinical Microbiology85116
8.Trends in Microbiology80123
9.Applied Microbiology and Biotechnology78104
10.Clinical Microbiology Reviews75139
11.Environmental Microbiology74103
12.Applied and Environmental Microbiology7492
13.FEMS Microbiology Reviews73116
14.Current Opinion in Microbiology6798
15.Frontiers in Cellular and Infection Microbiology6792
16.International Journal of Food Microbiology6173
17.Microbial Pathogenesis6083
18.Microbiology Spectrum5887
19.FEMS Microbiology Ecology5677
20.Microbial Cell Factories5673
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.