Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Nature Reviews Microbiology114193
2.Frontiers in Microbiology100136
3.The ISME Journal92122
4.mBio84112
5.Antimicrobial Agents and Chemotherapy7997
6.Clinical Microbiology and Infection75107
7.Journal of Clinical Microbiology7491
8.Clinical Microbiology Reviews72131
9.Trends in Microbiology71106
10.Applied Microbiology and Biotechnology7091
11.Applied and Environmental Microbiology7091
12.FEMS Microbiology Reviews67106
13.Environmental Microbiology6685
14.Current Opinion in Microbiology5979
15.International Journal of Food Microbiology5468
16.Frontiers in Cellular and Infection Microbiology5382
17.Food Microbiology5372
18.Microbiology and Molecular Biology Reviews5286
19.FEMS Microbiology Ecology5267
20.Microbial Cell Factories5068
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.