Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Cell250383
2.Nucleic Acids Research217413
3.Nature Reviews. Molecular Cell Biology132231
4.Molecular Cell132196
5.Cell Reports119158
6.Nature Cell Biology108169
7.Oncogene102135
8.PLOS Genetics96128
9.Genes & Development90124
10.Developmental Cell87108
11.Cold Spring Harbor Perspectives in Biology86129
12.The EMBO Journal83118
13.Nature Structural & Molecular Biology83108
14.Molecular Biology of the Cell78110
15.Annual Review of Biochemistry71131
16.Journal of Molecular Biology6591
17.EMBO Reports6584
18.FEBS Journal6491
19.Methods in molecular biology (Clifton, NJ)6487
20.Methods5683
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.