Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Cell288459
2.Nucleic Acids Research233512
3.Nature Reviews. Molecular Cell Biology150284
4.Molecular Cell143198
5.Cell Reports141183
6.Nature Cell Biology119164
7.The EMBO Journal101138
8.Oncogene99134
9.Developmental Cell92133
10.Nature Structural & Molecular Biology90131
11.Genes & Development87122
12.Molecular Biology of the Cell83119
13.PLOS Genetics83109
14.Cold Spring Harbor Perspectives in Biology77128
15.Journal of Molecular Biology76112
16.FEBS Journal73103
17.Annual Review of Biochemistry72148
18.Methods in Molecular Biology (Clifton, NJ)69101
19.EMBO Reports6891
20.Current Opinion in Structural Biology5980
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.