Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Fungal Diversity4877
2.Journal of Fungi4354
3.Mycoses3959
4.Fungal Ecology3952
5.Medical Mycology3852
6.Persoonia-Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi3658
7.Fungal Biology3649
8.Fungal Genetics and Biology3455
9.Mycorrhiza3343
10.Mycopathologia3042
11.World Mycotoxin Journal2737
12.Journal of Medical Mycology2736
13.Mycosphere2638
14.Mycological Progress2528
15.Mycologia2439
16.IMA Fungus2432
17.Mycotoxin Research2331
18.MycoKeys2129
19.International Journal of Medicinal Mushrooms2024
20.Mycology1927
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.