Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Fungal Diversity4776
2.Fungal Genetics and Biology3959
3.Mycoses3955
4.Fungal Ecology3750
5.Persoonia-Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi3553
6.Fungal Biology3447
7.Medical Mycology3445
8.Mycorrhiza3048
9.Journal of Fungi2935
10.Mycologia2546
11.Mycopathologia2534
12.World Mycotoxin Journal2436
13.IMA Fungus2335
14.Journal of Medical Mycology2328
15.Mycological Progress2326
16.International Journal of Medicinal Mushrooms2026
17.Mycosphere2025
18.Mycotoxin Research2025
19.Mycobiology1925
20.Cryptogamie, Mycologie1721
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.