Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Pest Management Science5679
2.Journal of Pest Science5170
3.Biological Control4958
4.Crop Protection4459
5.Pesticide Biochemistry and Physiology3447
6.Journal of Stored Products Research2937
7.Weed Science2836
8.BioControl2737
9.Journal of Applied Entomology2638
10.Weed Technology2432
11.Weed Research2231
12.Journal of Integrated Pest Management2127
13.Biocontrol Science and Technology2126
14.Phytoparasitica1825
15.Journal of Vector Ecology1821
16.Egyptian Journal of Biological Pest Control1722
17.Journal of Nematology1722
18.Journal of Plant Diseases and Protection1722
19.Journal of Plant Protection Research1623
20.Planta Daninha1623
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.