Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Annual Review of Phytopathology4671
2.Phytopathology4359
3.Molecular Plant Pathology4259
4.Crop Protection4255
5.Molecular Plant-Microbe Interactions3852
6.Plant Disease3647
7.Plant Pathology3542
8.European Journal of Plant Pathology2834
9.The Plant Pathology Journal2033
10.Physiological and Molecular Plant Pathology2027
11.Forest Pathology1923
12.Journal of Phytopathology1822
13.Phytopathologia Mediterranea1729
14.Canadian Journal of Plant Pathology1724
15.Australasian Plant Pathology1723
16.Nematology1722
17.Phytoparasitica1625
18.International Phytoplasmologist Working Group Meeting1523
19.Tropical Plant Pathology1522
20.Journal of Plant Pathology & Microbiology1520
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.