Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Molecular Plant Pathology5167
2.Annual Review of Phytopathology4984
3.Crop Protection4459
4.Phytopathology4458
5.Plant Disease4151
6.Molecular Plant-Microbe Interactions3647
7.Plant Pathology3551
8.European Journal of Plant Pathology2938
9.The Plant Pathology Journal2429
10.Physiological and Molecular Plant Pathology2334
11.Journal of Phytopathology2124
12.Phytopathologia Mediterranea1929
13.Canadian Journal of Plant Pathology1924
14.Forest Pathology1924
15.Nematology1924
16.Phytoparasitica1825
17.Plant Protection Science1823
18.Australasian Plant Pathology1725
19.Tropical Plant Pathology1723
20.Journal of Nematology1722
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.