Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Cleaner Production132166
2.Journal of Environmental Management78102
3.Ecological Economics6892
4.Environmental Science & Policy6587
5.Sustainability6188
6.Ecology and Society5978
7.Ecosystem Services5674
8.Current Opinion in Environmental Sustainability5482
9.The International Journal of Life Cycle Assessment5269
10.Journal of Industrial Ecology4969
11.Business Strategy and the Environment4777
12.Journal of Sustainable Tourism4764
13.Journal of Environmental Economics and Management4561
14.Annual Review of Environment and Resources4064
15.Corporate Social Responsibility and Environmental Management3863
16.Environmental Impact Assessment Review3851
17.Environmental Management3850
18.Sustainability Science3848
19.Local Environment3648
20.Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change3643
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.