Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Medical Virology96247
2.PLOS Pathogens93124
3.Vaccine82114
4.Journal of Virology8196
5.Viruses80120
6.Emerging Microbes & Infections67131
7.Antiviral Research6498
8.Journal of Clinical Virology63105
9.Human Vaccines & Immunotherapeutics5774
10.Transboundary and Emerging Diseases5773
11.Current Opinion in Virology5272
12.Virus Research5177
13.Journal of General Virology5083
14.Virology4658
15.Archives of Virology4583
16.Expert Review of Vaccines4558
17.Current opinion in HIV and AIDS4461
18.Annual Review of Virology4268
19.Virology Journal4261
20.Journal of Viral Hepatitis4253
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.