Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.PLOS Pathogens89120
2.Vaccine7697
3.Journal of Virology7695
4.Viruses6592
5.Antiviral Research5782
6.Virology5590
7.Current Opinion in Virology5167
8.Journal of General Virology5072
9.Transboundary and Emerging Diseases4860
10.Virus Research4565
11.Human Vaccines & Immunotherapeutics4558
12.Journal of Clinical Virology4361
13.Archives of Virology4360
14.Journal of Viral Hepatitis4358
15.Current opinion in HIV and AIDS4158
16.Expert Review of Vaccines4154
17.Emerging Microbes & Infections4153
18.Virology Journal4051
19.Vaccines3852
20.Annual Review of Virology3759
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.