Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Natural Hazards4862
2.Natural Hazards and Earth System Sciences4257
3.Earthquake Spectra3979
4.International Journal of Disaster Risk Reduction3955
5.Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions3048
6.Geomatics, Natural Hazards and Risk2633
7.Journal of Flood Risk Management2433
8.Disasters2332
9.International Journal of Disaster Risk Science2241
10.Journal of Contingencies and Crisis Management2136
11.Natural Hazards Review1930
12.Disaster Prevention and Management1924
13.Disaster Medicine and Public Health Preparedness1724
14.Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards1624
15.Journal of Homeland Security and Emergency Management1423
16.Geoenvironmental Disasters1422
17.International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment1417
18.Journal of Disaster Research1315
19.Environmental Hazards1220
20.Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies1216
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.