Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Research Policy87128
2.Entrepreneurship Theory and Practice68124
3.Small Business Economics6696
4.Journal of Business Venturing6599
5.Journal of Product Innovation Management5889
6.Technovation5476
7.International Small Business Journal4974
8.Journal of Small Business Management4873
9.The Journal of Technology Transfer4361
10.International Entrepreneurship and Management Journal3755
11.R&D Management3550
12.Journal of Intellectual Capital3462
13.Entrepreneurship & Regional Development3449
14.Journal of Engineering and Technology Management3350
15.Strategic Entrepreneurship Journal3263
16.Creativity and Innovation Management3244
17.International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research2941
18.Technology Analysis & Strategic Management2938
19.Journal of Small Business and Enterprise Development2842
20.European Journal of Innovation Management2742
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.