Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Business Research96131
2.Management Science91124
3.Strategic Management Journal90123
4.Journal of Management88146
5.Academy of Management Journal86129
6.Technological Forecasting and Social Change7496
7.Entrepreneurship Theory and Practice68124
8.Industrial Marketing Management6694
9.Journal of Business Venturing6599
10.Journal of Retailing and Consumer Services6485
11.Harvard Business Review61104
12.Omega6083
13.Academy of Management Review58107
14.Journal of Product Innovation Management5889
15.Journal of Management Studies5881
16.Organization Science5682
17.Journal of Corporate Finance5377
18.Journal of Operations Management5193
19.Administrative Science Quarterly5072
20.Journal of the Academy of Marketing Science4993
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.