Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Tourism Management106159
2.International Journal of Hospitality Management7299
3.International Journal of Contemporary Hospitality Management6785
4.Journal of Travel Research6296
5.Annals of Tourism Research5693
6.Current Issues in Tourism4974
7.Journal of Sustainable Tourism4769
8.Tourism Management Perspectives4362
9.Journal of Destination Marketing & Management4269
10.Journal of Travel & Tourism Marketing4054
11.International Journal of Tourism Research3754
12.Journal of Hospitality & Tourism Research3566
13.Journal of Hospitality and Tourism Management3550
14.Journal of Hospitality Marketing & Management3350
15.Tourism Geographies3245
16.Asia Pacific Journal of Tourism Research3138
17.Cornell Hospitality Quarterly2944
18.Information and Communication Technologies in Tourism2654
19.Journal of Vacation Marketing2638
20.Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism2634
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.