Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Chemical Reviews266443
2.Advanced Materials252342
3.Chemical Society reviews251378
4.Journal of the American Chemical Society236329
5.Angewandte Chemie International Edition221309
6.Energy & Environmental Science207323
7.ACS Nano203280
8.Nano Letters188270
9.Nature Materials179323
10.Journal of Materials Chemistry. A163214
11.Accounts of Chemical Research162233
12.Nature Nanotechnology160278
13.Advanced Functional Materials154203
14.Advanced Energy Materials152211
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.ACS Catalysis133186
19.Chemical communications (Cambridge, England)131166
20.Applied Catalysis B: Environmental130167
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.