Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Biosensors and Bioelectronics110140
2.Analytical Chemistry110136
3.Sensors and Actuators B: Chemical101127
4.Analytica Chimica Acta85117
5.Lab on a Chip84115
6.TrAC Trends in Analytical Chemistry82121
7.Talanta7291
8.The Analyst6482
9.Journal of Chromatography A6275
10.Molecular & Cellular Proteomics5979
11.Analytical and Bioanalytical Chemistry5872
12.Journal of Proteome Research5769
13.ACS Sensors5580
14.Microchimica Acta5370
15.Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis5269
16.Proteomics4977
17.Journal of Electroanalytical Chemistry4961
18.Analytical Methods4659
19.Journal of Food and Drug Analysis4470
20.Journal of Chromatography B4451
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.