Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Applied Catalysis B: Environmental153189
2.ACS Catalysis146207
3.Green Chemistry107151
4.ChemSusChem88116
5.Catalysis Science & Technology74101
6.Journal of Catalysis72100
7.Catalysis Today6685
8.ChemCatChem6279
9.Microporous and Mesoporous Materials6275
10.Nature Catalysis5989
11.Applied Catalysis A: General5871
12.Advanced Synthesis & Catalysis5775
13.Journal of Molecular Catalysis A: Chemical5272
14.Chinese Journal of Catalysis4968
15.Catalysts4662
16.Journal of CO2 Utilization4659
17.Catalysis Communications4558
18.Journal of Energy Chemistry4557
19.Catalysis Letters3759
20.North American Catalysis Society Meeting3567
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.