Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Chemical Reviews266443
2.Chemical Society reviews251378
3.Journal of the American Chemical Society236329
4.Angewandte Chemie International Edition221309
5.Accounts of Chemical Research162233
6.Chemical communications (Cambridge, England)131166
7.The Journal of Physical Chemistry Letters129206
8.Nature Chemistry121179
9.Chemical engineering journal116159
10.Chemical Science113151
11.Physical chemistry chemical physics: PCCP107148
12.RSC Advances104132
13.Chemistry–A European Journal98124
14.Fuel92115
15.Journal of Molecular Liquids85117
16.ACS Sustainable Chemistry & Engineering79106
17.Journal of Industrial and Engineering Chemistry7492
18.Industrial & Engineering Chemistry Research7184
19.ACS Energy Letters7096
20.International Journal of Biological Macromolecules7087
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.