Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Langmuir7999
2.Journal of Colloid and Interface Science7493
3.Food Hydrocolloids7394
4.Soft Matter6893
5.Advances in Colloid and Interface Science65101
6.Colloids and Surfaces B: Biointerfaces6280
7.Microporous and Mesoporous Materials5877
8.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects5570
9.Applied Clay Science5371
10.Current Opinion in Colloid & Interface Science4574
11.Particle & Particle Systems Characterization3958
12.Journal of Nanoparticle Research3754
13.Microfluidics and Nanofluidics3450
14.Aerosol Science and Technology2838
15.Colloid and Polymer Science2838
16.Journal of Aerosol Science2734
17.Biointerphases2634
18.Journal of Dispersion Science and Technology2533
19.Adsorption2434
20.The European Physical Journal E2332
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.