Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Power Sources118148
2.Electrochimica Acta94117
3.Journal of The Electrochemical Society87125
4.Energy Storage Materials7198
5.Electrochemistry Communications5369
6.ChemElectroChem5073
7.Journal of Electroanalytical Chemistry4961
8.Journal of Energy Storage4355
9.ECS Meeting4282
10.Electroanalysis3963
11.ECS Journal of Solid State Science and Technology3761
12.Sustainable Energy & Fuels3647
13.International Journal of Electrochemical Science3547
14.Journal of Solid State Electrochemistry3441
15.Ionics3345
16.ACS Applied Energy Materials3239
17.Current Opinion in Electrochemistry3143
18.Materials Today Energy2940
19.Green Energy & Environment2642
20.Journal of Applied Electrochemistry2635
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.