Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Coordination Chemistry Reviews110142
2.Dalton Transactions (Cambridge, England)84114
3.Inorganic Chemistry82104
4.Inorganic Chemistry Frontiers5168
5.Organometallics5166
6.Journal of Inorganic Biochemistry3844
7.European Journal of Inorganic Chemistry3650
8.Inorganica Chimica Acta3650
9.Polyhedron3649
10.Journal of Organometallic Chemistry3240
11.Journal of Cluster Science2939
12.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials2835
13.Inorganic Chemistry Communications2530
14.Journal of Coordination Chemistry2330
15.Bioinorganic Chemistry & Applications2029
16.Journal of Inorganic and General Chemistry2027
17.Inorganics1926
18.Russian Journal of Inorganic Chemistry1926
19.Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry1825
20.Structure and Bonding1533
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.