Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Coordination Chemistry Reviews98129
2.Inorganic Chemistry83102
3.Dalton Transactions (Cambridge, England)81108
4.Organometallics5466
5.Inorganic Chemistry Frontiers4460
6.Journal of Inorganic Biochemistry3850
7.Journal of Organometallic Chemistry3650
8.Polyhedron3444
9.Inorganica Chimica Acta3441
10.European Journal of Inorganic Chemistry3344
11.Inorganic Chemistry Communications2634
12.Journal of Cluster Science2633
13.Journal of Inorganic and General Chemistry2434
14.Journal of Coordination Chemistry2332
15.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials2236
16.Bioinorganic Chemistry and Applications2030
17.Structure and Bonding1931
18.Inorganics1824
19.Russian Journal of Inorganic Chemistry1822
20.Transition Metal Chemistry1721
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.