Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Advanced Materials273369
2.Energy & Environmental Science199289
3.ACS Nano193257
4.Nature Materials184283
5.Nano Letters183241
6.Advanced Energy Materials181250
7.Advanced Functional Materials172221
8.Journal of Materials Chemistry A161216
9.ACS Applied Materials & Interfaces160200
10.Nano Energy147192
11.Chemistry of Materials140189
12.Nanoscale131169
13.Small124173
14.Carbon114149
15.Journal of Materials Chemistry C107142
16.Nature Reviews Materials104258
17.The Journal of Physical Chemistry C103137
18.Materials & Design101130
19.Acta Materialia100141
20.Applied Surface Science100136
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.