Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.ACS Nano193257
2.Nano Letters183241
3.Nature Nanotechnology160272
4.ACS Applied Materials & Interfaces160200
5.Nano Energy147192
6.Nanoscale131169
7.Small124173
8.The Journal of Physical Chemistry C103137
9.Advanced Science97151
10.Nano Research81108
11.Advanced Optical Materials77107
12.Journal of Materials Chemistry B7089
13.Nanotechnology6785
14.Nano Today65115
15.Environmental Science-Nano6080
16.2D Materials6078
17.Advanced Materials Interfaces6078
18.Nanomaterials5877
19.Nanoscale Research Letters5782
20.Advanced Electronic Materials5591
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.