Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.ACS Nano203280
2.Nano Letters188270
3.Nature Nanotechnology160278
4.ACS Applied Materials & Interfaces147188
5.Nanoscale139188
6.Nano Energy126155
7.Small115157
8.The Journal of Physical Chemistry C112143
9.Advanced Science78107
10.Nano Research75106
11.Journal of Materials Chemistry B7297
12.Advanced Optical Materials6996
13.Nano Today64104
14.Nanotechnology6279
15.Nanoscale Research Letters5673
16.ChemElectroChem5469
17.Environmental Science-Nano5369
18.Advanced Materials Interfaces5365
19.APL Materials5271
20.Nanotoxicology5167
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.