Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Green Chemistry107151
2.Molecules92134
3.Organic Letters87100
4.The Journal of Organic Chemistry6986
5.Organic & Biomolecular Chemistry6297
6.ChemCatChem6279
7.Advanced Synthesis & Catalysis5775
8.Journal of Molecular Catalysis A: Chemical5272
9.Organometallics5166
10.Organic Chemistry Frontiers4962
11.Synthesis4865
12.Organic Process Research & Development4564
13.The Chemical Record4461
14.Tetrahedron Letters4460
15.Bulletin of the Chemical Society of Japan4257
16.Tetrahedron4255
17.Topics in Current Chemistry4153
18.Synlett3951
19.Bioorganic Chemistry3950
20.Chinese Chemical Letters3946
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.