Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Carbohydrate Polymers102130
2.Progress in Polymer Science87146
3.Macromolecules85114
4.Composites Part A: Applied Science and Manufacturing7196
5.Polymer Chemistry6995
6.Polymer6789
7.Biomacromolecules6485
8.European Polymer Journal6084
9.ACS Macro Letters5975
10.Polymers5675
11.Polymer Degradation and Stability5063
12.Macromolecular Rapid Communications4968
13.Progress in Organic Coatings4961
14.Journal of Applied Polymer Science4763
15.Synthetic Metals4154
16.Polymer Testing4053
17.Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry3852
18.Reactive and Functional Polymers3652
19.Macromolecular Materials and Engineering3546
20.Polymer Composites3540
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.