Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition356583
2.Advanced Materials294406
3.International Conference on Learning Representations253470
4.Neural Information Processing Systems245422
5.Renewable and Sustainable Energy Reviews225294
6.Advanced Energy Materials206267
7.International Conference on Machine Learning204370
8.Energy & Environmental Science202306
9.ACS Nano202265
10.European Conference on Computer Vision197342
11.Advanced Functional Materials189250
12.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision184311
13.Journal of Cleaner Production182245
14.Nature Materials181313
15.Applied Catalysis B: Environmental175218
16.Nano Letters173234
17.Nature Energy171306
18.ACS Applied Materials & Interfaces169202
19.Journal of Materials Chemistry A166205
20.IEEE Access164233
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.