Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Buildings3242
2.Lighting Research & Technology3042
3.Frontiers of Architectural Research2333
4.Architectural Engineering and Design Management2237
5.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America2136
6.Architectural Science Review2027
7.International Journal of Building Pathology and Adaptation1929
8.Journal of Architectural Engineering1725
9.Advances in Building Energy Research1627
10.ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research1620
11.Intelligent Buildings International1523
12.Architectural Design1520
13.International Journal of Architectural Computing1520
14.Journal of Green Building1317
15.A+ BE| Architecture and the Built Environment1218
16.International Journal of Built Environment and Sustainability1217
17.The Journal of Architecture1115
18.Light & Engineering1112
19.TECHNE-Journal of Technology for Architecture and Environment1016
20.Journal of Architecture and Urbanism1013
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.