Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Aerospace Science and Technology5265
2.Acta Astronautica4862
3.Progress in Aerospace Sciences4465
4.Journal of Guidance, Control, and Dynamics4456
5.AIAA Journal4157
6.AIAA Aerospace Sciences Meeting3553
7.Chinese Journal of Aeronautics3343
8.International Conference on Unmanned Aircraft Systems3140
9.Journal of Propulsion and Power3137
10.Journal of Turbomachinery3041
11.Journal of Aircraft2837
12.Journal of Spacecraft and Rockets2834
13.AIAA/ CEAS Aeroacoustics Conference2633
14.IEEE Aerospace Conference2633
15.IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine2439
16.AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference2227
17.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering2227
18.AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference2131
19.AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference2127
20.Journal of Aerospace Engineering2127
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.