Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Aerospace Science and Technology5478
2.Acta Astronautica4964
3.Journal of Guidance, Control, and Dynamics4764
4.Progress in Aerospace Sciences4576
5.AIAA Journal4259
6.Chinese Journal of Aeronautics3749
7.AIAA Aerospace Sciences Meeting3646
8.Journal of Propulsion and Power3344
9.Journal of Turbomachinery3344
10.International Conference on Unmanned Aircraft Systems3142
11.IEEE Aerospace Conference2840
12.Journal of Aircraft2839
13.Journal of Spacecraft and Rockets2836
14.IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine2544
15.AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference2540
16.AIAA/ CEAS Aeroacoustics Conference2433
17.AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference2430
18.Propulsion and Power Research2430
19.Aerospace2340
20.Navigation, Journal of the Institute of Navigation2336
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.