Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)106168
2.Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)88157
3.Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (HLT-NAACL)61104
4.International Workshop on Semantic Evaluation4989
5.Transactions of the Association for Computational Linguistics4780
6.International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)4571
7.International Conference on Computational Linguistics (COLING)4168
8.Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)3662
9.Computer Speech & Language3648
10.Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL)3451
11.Workshop on Machine Translation2745
12.IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)2643
13.Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL)2639
14.Computational Linguistics2551
15.Language Resources and Evaluation2334
16.IEEE International Conference on Semantic Computing2127
17.International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics2032
18.Natural Language Engineering2032
19.Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment and Social Media Analysis1931
20.Semantic Web Evaluation Challenge (SemWebEval)1722
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.