Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)135220
2.Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)112197
3.Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (HLT-NAACL)90148
4.Transactions of the Association for Computational Linguistics53112
5.International Workshop on Semantic Evaluation5093
6.International Conference on Computational Linguistics (COLING)4973
7.Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)4568
8.Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL)3968
9.International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)3854
10.Workshop on Machine Translation3564
11.Computer Speech & Language3358
12.Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL)2950
13.Computational Linguistics2648
14.IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)2539
15.International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP)2436
16.Natural Language Engineering2340
17.IEEE International Conference on Semantic Computing2336
18.Language Resources and Evaluation2234
19.Biomedical Natural Language Processing2233
20.Workshop on Representation Learning for NLP2059
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.