Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering81117
2.International World Wide Web Conferences (WWW)80113
3.International Conference on Very Large Databases70102
4.ACM SIGMOD International Conference on Management of Data6696
5.ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval5797
6.International Conference on Data Engineering5679
7.ACM International Conference on Web Search and Data Mining5495
8.ACM International Conference on Information and Knowledge Management5488
9.International Conference on Web and Social Media (ICWSM)4871
10.ACM Conference on Recommender Systems4673
11.Information Processing & Management4671
12.Knowledge and Information Systems4360
13.Information Systems4171
14.IEEE International Conference on Big Data4152
15.Workshop of Cross-Language Evaluation Forum4054
16.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)3965
17.IEEE Transactions on Big Data3858
18.International Semantic Web Conference3757
19.Semantic Web3656
20.Journal of Big Data3484
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.