Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Computers & Education128175
2.British Journal of Educational Technology7096
3.Education and Information Technologies69101
4.Educational Technology Research and Development5780
5.International Journal of Educational Technology in Higher Education55103
6.International Review of Research in Open and Distributed Learning5581
7.International Journal of Instruction5477
8.Journal of Educational Technology & Society5387
9.Interactive Learning Environments5278
10.The Internet and Higher Education51104
11.Computer Assisted Language Learning5081
12.Journal of Computer Assisted Learning4972
13.Australasian Journal of Educational Technology4968
14.International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)4773
15.International Conference on Learning Analytics & Knowledge4663
16.Journal of Educational Computing Research4472
17.Learning, Media and Technology4266
18.TechTrends4263
19.Distance Education4068
20.Language Learning & Technology4053
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.