Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Computers & Education94135
2.British Journal of Educational Technology5686
3.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5475
4.The Internet and Higher Education5077
5.Journal of Educational Technology & Society4969
6.International Conference on Learning Analytics And Knowledge3651
7.Journal of Computer Assisted Learning3551
8.Education and Information Technologies3463
9.Educational Technology Research and Development3460
10.Language Learning & Technology3448
11.Interactive Learning Environments3447
12.TechTrends3351
13.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology3045
14.Learning@Scale2958
15.Learning, Media and Technology2955
16.International Journal of Artificial Intelligence in Education2954
17.Computer Assisted Language Learning2945
18.IEEE Transactions on Learning Technologies2940
19.International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality2843
20.Australasian Journal of Educational Technology2837
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.