Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Chemical engineering journal134171
2.IEEE Transactions on Industrial Electronics129174
3.IEEE Access119177
4.Sensors104151
5.Information Sciences102133
6.ACS Energy Letters98143
7.ACS Sustainable Chemistry & Engineering97123
8.Fuel96123
9.ACM Computing Surveys (CSUR)90141
10.IEEE Transactions on Industrial Informatics90120
11.Proceedings of the IEEE84148
12.IEEE Transactions on Information Theory84142
13.Procedia Computer Science84111
14.International Journal of Information Management83130
15.Mechanical Systems and Signal Processing83121
16.Building and Environment81113
17.Journal of Industrial and Engineering Chemistry78103
18.IEEE Sensors Journal7896
19.IEEE Transactions on Industry Applications7190
20.IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics69112
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.