Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Food Chemistry122156
2.Trends in Food Science & Technology121163
3.Critical Reviews in Food Science and Nutrition113162
4.Food Hydrocolloids103128
5.Food Research International93122
6.Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety85121
7.Journal of Agricultural and Food Chemistry84104
8.LWT-Food Science and Technology8298
9.Food Control77103
10.Foods70104
11.Journal of Food Engineering7084
12.Food Quality and Preference6693
13.Meat Science6690
14.International Journal of Food Microbiology6383
15.Innovative Food Science & Emerging Technologies6182
16.Journal of the science of food and agriculture6178
17.Food Microbiology5778
18.Current Opinion in Food Science5680
19.Postharvest Biology and Technology5672
20.Food Packaging and Shelf Life5369
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.