Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Food Chemistry119154
2.Trends in Food Science & Technology108152
3.Critical Reviews in Food Science and Nutrition100134
4.Food Hydrocolloids91118
5.Food Control77101
6.Food Research International7797
7.LWT-Food Science and Technology7697
8.Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety73120
9.Journal of Agricultural and Food Chemistry7393
10.Food Quality and Preference6384
11.Journal of Food Engineering6290
12.Meat Science6286
13.International Journal of Food Microbiology6173
14.Innovative Food Science & Emerging Technologies5973
15.Journal of the science of food and agriculture5780
16.Postharvest Biology and Technology5674
17.Food Microbiology5574
18.Foods5484
19.Current Opinion in Food Science5164
20.Journal of Food Science and Technology4865
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.