Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Applied Soft Computing112150
2.Knowledge-Based Systems107143
3.IEEE Transactions on Fuzzy Systems101151
4.Soft Computing79114
5.Journal of Intelligent & Fuzzy Systems6282
6.Fuzzy Sets and Systems5068
7.International Journal of Fuzzy Systems5067
8.International Journal of Approximate Reasoning4668
9.Neutrosophic Sets and Systems4154
10.Complex & Intelligent Systems3962
11.Granular Computing3748
12.International Journal of Information Technology & Decision Making2748
13.Fuzzy Optimization and Decision Making2639
14.IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ)2331
15.International Journal for Uncertainty Quantification2239
16.Iranian Journal of Fuzzy Systems2135
17.International Journal of General Systems2031
18.International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems1828
19.Advances in Fuzzy Systems1720
20.International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems1625
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.