Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Applied Soft Computing96123
2.IEEE Transactions on Fuzzy Systems87117
3.Knowledge-Based Systems85121
4.Soft Computing6086
5.Journal of Intelligent & Fuzzy Systems5079
6.Fuzzy Sets and Systems5068
7.International Journal of Fuzzy Systems3855
8.International Journal of Approximate Reasoning3751
9.Granular Computing3457
10.Neutrosophic Sets and Systems2838
11.International Journal of Information Technology & Decision Making2444
12.Fuzzy Optimization and Decision Making2234
13.International Journal of General Systems2233
14.Complex & Intelligent Systems2035
15.International Journal for Uncertainty Quantification2035
16.IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ)2024
17.Iranian Journal of Fuzzy Systems1936
18.International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems1825
19.Fuzzy Information and Engineering1529
20.Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing1419
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.