Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of the Association for Information Science and Technology6094
2.Scientometrics5784
3.Journal of Informetrics3953
4.The Journal of Academic Librarianship3348
5.Online Information Review3042
6.Journal of Information Science2944
7.College & Research Libraries2836
8.Journal of Documentation2537
9.Portal: Libraries and the Academy2430
10.The Electronic Library2430
11.Aslib Journal of Information Management2337
12.Information Development2335
13.Learned Publishing2139
14.Journal of the Medical Library Association: JMLA2136
15.Library & Information Science Research2132
16.Library Hi Tech2128
17.Journal of Librarianship and Information Science2035
18.Information Research2026
19.New Library World2025
20.Library Philosophy and Practice1932
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.