Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Scientometrics6181
2.Journal of the Association for Information Science and Technology5578
3.Journal of Informetrics4663
4.Online Information Review3559
5.Journal of Information Science3554
6.Information Development3342
7.The Journal of Academic Librarianship3241
8.Journal of the Medical Library Association3051
9.College & Research Libraries3039
10.Journal of Documentation2940
11.Learned Publishing2747
12.Journal of Librarianship and Information Science2641
13.Library & Information Science Research2635
14.The Electronic Library2533
15.Aslib Journal of Information Management2434
16.Library Hi Tech2330
17.Health Information & Libraries Journal2135
18.International ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries2134
19.International Journal on Digital Libraries2133
20.Journal of Library Administration2127
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.