Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Scientometrics6792
2.Journal of the Association for Information Science and Technology5070
3.Journal of Informetrics4668
4.Journal of Information Science3749
5.Online Information Review3549
6.The Journal of Academic Librarianship3547
7.Journal of the Medical Library Association3262
8.Journal of Documentation3246
9.College & Research Libraries3148
10.Journal of Librarianship and Information Science3042
11.The Electronic Library2839
12.Learned Publishing2750
13.Information Development2744
14.Library Philosophy and Practice2734
15.Library & Information Science Research2645
16.Library Hi Tech2634
17.Health Information & Libraries Journal2549
18.Aslib Journal of Information Management2539
19.Information and Learning Sciences2432
20.International Journal on Digital Libraries2342
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.