Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.International Journal of Production Research109190
2.Additive Manufacturing108146
3.Computers & Industrial Engineering91117
4.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology85110
5.Procedia Manufacturing81122
6.Computers in Industry73115
7.Procedia CIRP71101
8.Journal of Manufacturing Systems67116
9.Robotics and Computer-Integrated Manufacturing67102
10.Journal of Intelligent Manufacturing6797
11.Production Planning & Control6292
12.Journal of Manufacturing Processes6285
13.International Journal of Machine Tools and Manufacture5685
14.CIRP Annals5594
15.Journal of Manufacturing Technology Management5483
16.Rapid Prototyping Journal4976
17.Journal of Manufacturing Science and Engineering4662
18.Precision Engineering4560
19.Virtual and Physical Prototyping4462
20.International Journal of Computer Integrated Manufacturing4264
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.