Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Advanced Materials294406
2.Advanced Energy Materials206267
3.Energy & Environmental Science202306
4.ACS Nano202265
5.Advanced Functional Materials189250
6.Nature Materials181313
7.Nano Letters173234
8.ACS Applied Materials & Interfaces169202
9.Journal of Materials Chemistry A166205
10.Nano Energy162218
11.Chemistry of Materials144187
12.Small134173
13.Nature Reviews Materials131306
14.Nanoscale130166
15.Carbon126160
16.Advanced Science120182
17.Journal of Materials Chemistry C116159
18.Materials & Design114154
19.Acta Materialia113148
20.Applied Surface Science111139
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.