Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Advanced Materials312418
2.Advanced Energy Materials220300
3.ACS Nano211277
4.Advanced Functional Materials210280
5.Energy & Environmental Science202290
6.Nature Materials181265
7.Journal of Materials Chemistry A178220
8.ACS Applied Materials & Interfaces177223
9.Nano Energy172232
10.Nano Letters164207
11.Small150196
12.Chemistry of Materials137178
13.Advanced Science136202
14.Carbon133178
15.Nanoscale128163
16.Nature Reviews Materials127284
17.Applied Surface Science122150
18.Journal of Materials Chemistry C121157
19.Acta Materialia120162
20.Energy Storage Materials120161
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.