Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Medical Internet Research125185
2.IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics80115
3.Journal of Medical Internet Research - Mobile Health and Ubiquitous Health77106
4.Journal of the American Medical Informatics Association74116
5.npj Digital Medicine72111
6.Journal of Medical Systems72107
7.International Journal of Medical Informatics67100
8.Journal of Biomedical Informatics6395
9.Artificial Intelligence in Medicine5881
10.The Lancet Digital Health55104
11.BMC Medical Informatics and Decision Making5373
12.Telemedicine and e-Health5170
13.Journal of Telemedicine and Telecare4970
14.JMIR Medical Informatics4263
15.Digital Health3651
16.AMIA Symposium3556
17.Studies in Health Technology and Informatics3451
18.Health Policy and Technology3353
19.Health Informatics Journal3351
20.JMIR Research Protocols3238
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.