Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Electron Devices5874
2.IEEE Electron Device Letters5676
3.IEEE International Electron Devices Meeting, IEDM4669
4.Electronics Letters4249
5.Microelectronic Engineering3752
6.Microelectronics Reliability3443
7.IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology3239
8.IEEE Symposium on VLSI Technology3138
9.Microwave and Optical Technology Letters2836
10.Solid-State Electronics2736
11.Symposium on VLSI Circuits2734
12.IEEE/MTT-S International Microwave Symposium2732
13.IEEE Journal of the Electron Devices Society2641
14.Microelectronics Journal2634
15.IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC)2535
16.Journal of Semiconductors2336
17.IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS)2330
18.IEEE Transactions on Device and Materials Reliability2228
19.Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications2133
20.Journal of Electronic Packaging2131
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.