Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Electron Device Letters6685
2.IEEE Transactions on Electron Devices6180
3.IEEE International Electron Devices Meeting, IEDM4766
4.Electronics Letters3747
5.Microelectronic Engineering3647
6.IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology3645
7.Microwave and Optical Technology Letters3644
8.Microelectronics Reliability3457
9.IEEE Symposium on VLSI Technology3247
10.Journal of Semiconductors3145
11.IEEE Journal of the Electron Devices Society3040
12.Symposium on VLSI Circuits2953
13.Microelectronics Journal2837
14.IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC)2734
15.Solid-State Electronics2635
16.IEEE/MTT-S International Microwave Symposium2631
17.IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS)2432
18.IEEE Transactions on Device and Materials Reliability2338
19.Analog Integrated Circuits and Signal Processing2331
20.International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs2239
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.