Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Electron Device Letters6091
2.IEEE Transactions on Electron Devices6080
3.IEEE International Electron Devices Meeting, IEDM4778
4.Electronics Letters4053
5.Microelectronics Reliability3652
6.Microelectronic Engineering3346
7.IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology3341
8.IEEE Symposium on VLSI Technology3248
9.Microwave and Optical Technology Letters3037
10.Solid-State Electronics2935
11.IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC)2741
12.Journal of Semiconductors2648
13.Microelectronics Journal2638
14.IEEE/MTT-S International Microwave Symposium2634
15.IEEE Journal of the Electron Devices Society2633
16.IEEE Transactions on Device and Materials Reliability2534
17.International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs2432
18.Symposium on VLSI Circuits2337
19.European Solid State Circuits Conference (ESSCIRC)2232
20.Analog Integrated Circuits and Signal Processing2230
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.