Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.ACS Nano202265
2.Nano Letters173234
3.ACS Applied Materials & Interfaces169202
4.Nano Energy162218
5.Nature Nanotechnology161257
6.Small134173
7.Nanoscale130166
8.Advanced Science120182
9.The Journal of Physical Chemistry C105123
10.Advanced Optical Materials86107
11.Nano Research83111
12.Journal of Materials Chemistry B7598
13.Nanomaterials7595
14.Environmental Science-Nano70104
15.2D Materials70102
16.Nano Today69120
17.Nanotechnology6885
18.Advanced Materials Interfaces6785
19.Advanced Electronic Materials64102
20.Nanophotonics6390
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.