Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.International Journal of Production Economics111162
2.International Journal of Production Research109190
3.European Journal of Operational Research109156
4.Computers & Industrial Engineering91117
5.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review7595
6.Annals of Operations Research7195
7.Computers & Operations Research6695
8.International Journal of Operations & Production Management62105
9.Production Planning & Control6292
10.Mathematical Programming60121
11.Manufacturing & Service Operations Management5586
12.Journal of Manufacturing Technology Management5483
13.Production and Operations Management5386
14.Supply Chain Management: An International Journal5380
15.Operations Research5176
16.The International Journal of Logistics Management4876
17.Transportation Science4870
18.International Journal of Physical Distribution & Logistics Management4799
19.International Transactions in Operational Research4358
20.Journal of Purchasing and Supply Management4255
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.