Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Safety Science6789
2.Reliability Engineering & System Safety6686
3.Risk Analysis4359
4.IEEE Transactions on Reliability3954
5.Total Quality Management & Business Excellence3948
6.Structural Safety3447
7.International Journal of Quality & Reliability Management3254
8.Quality and Reliability Engineering International2942
9.The TQM Journal2840
10.Journal of Risk Research2837
11.International Journal of Lean Six Sigma2739
12.Eksploatacja i Niezawodność-Maintenance And Reliability2432
13.International Journal of Systems Assurance Engineering and Management2232
14.International Symposium on Software Reliability Engineering2137
15.Quality Engineering1925
16.Journal of Quality in Maintenance Engineering1830
17.International Journal for Quality Research1829
18.International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security1726
19.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability1722
20.Journal of Quality Technology1631
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.