Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems4560
2.GPS Solutions4058
3.IEEE Radar Conference3442
4.IET Radar, Sonar & Navigation3343
5.The Journal of Navigation2733
6.International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)2537
7.Navigation: Journal of The Institute of Navigation1930
8.International Radar Symposium1722
9.IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility1622
10.IEEE International Conference on Ubiquitous Wireless Broadband1621
11.IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium1620
12.European Radar Conference1518
13.TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation1517
14.International Conference on Localization and GNSS1422
15.Gyroscopy and Navigation1213
16.European Conference on Synthetic Aperture Radar1117
17.Workshop on Positioning, Navigation and Communication1017
18.European Navigation Conference1014
19.IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology1013
20.International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar1013
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.