Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems5465
2.GPS Solutions4360
3.IEEE Radar Conference3449
4.IET Radar, Sonar & Navigation3244
5.The Journal of Navigation2838
6.International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)2736
7.Navigation, Journal of the Institute of Navigation2336
8.International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation2028
9.IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium2027
10.International Radar Symposium1925
11.IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility1721
12.TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation1721
13.European Radar Conference1627
14.International Technical Meeting of The Institute of Navigation1522
15.European Conference on Synthetic Aperture Radar1422
16.Gyroscopy and Navigation1418
17.International Conference on Localization and GNSS1325
18.European Navigation Conference1320
19.IEEE International Conference on Ubiquitous Wireless Broadband1318
20.IEEE International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control1317
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.