Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems5980
2.GPS Solutions4460
3.IEEE Radar Conference3449
4.The Journal of Navigation3244
5.IET Radar, Sonar & Navigation3242
6.International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)2935
7.Navigation2435
8.International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation2327
9.International Radar Symposium2128
10.TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation1924
11.European Radar Conference1830
12.IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium1824
13.IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility1625
14.Gyroscopy and Navigation1621
15.International Technical Meeting of The Institute of Navigation1525
16.European Navigation Conference1320
17.European Conference on Synthetic Aperture Radar1317
18.International Radar Conference1316
19.IEEE International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control1118
20.Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems1117
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.