Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Remote Sensing of Environment105146
2.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing93133
3.Remote Sensing90130
4.ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing77113
5.IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters6389
6.IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing6081
7.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation5976
8.International Journal of Remote Sensing4470
9.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences3952
10.IEEE Radar Conference3442
11.IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium3349
12.Geocarto International3140
13.IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine2969
14.International Journal of Digital Earth2944
15.ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences2942
16.The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences2852
17.GIScience & Remote Sensing2843
18.Remote Sensing Letters2643
19.Journal of Applied Remote Sensing2434
20.European Journal of Remote Sensing2431
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.