Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Remote Sensing of Environment130174
2.Remote Sensing120165
3.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing113178
4.ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing91152
5.IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters76111
6.IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing73108
7.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation6582
8.International Journal of Remote Sensing6181
9.Geocarto International4468
10.IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium4156
11.The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences4060
12.GIScience & Remote Sensing4054
13.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences3857
14.IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine3790
15.European Journal of Remote Sensing3657
16.Remote Sensing Applications: Society and Environment3656
17.International Journal of Digital Earth3651
18.IEEE Radar Conference3449
19.Remote Sensing Letters3341
20.ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences3242
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.