Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Remote Sensing of Environment114163
2.Remote Sensing106137
3.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing103151
4.ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing82140
5.IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters68102
6.IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing6694
7.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation6180
8.International Journal of Remote Sensing5272
9.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences3954
10.Geocarto International3659
11.IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium3655
12.IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine3570
13.IEEE Radar Conference3449
14.International Journal of Digital Earth3356
15.The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences3348
16.ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences3344
17.GIScience & Remote Sensing3244
18.Remote Sensing Letters3047
19.European Journal of Remote Sensing3043
20.Journal of Applied Remote Sensing2946
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.