Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Renewable and Sustainable Energy Reviews227324
2.Applied Energy173217
3.Nature Energy170314
4.Joule152233
5.Energy135166
6.Energy Conversion and Management133176
7.Journal of Power Sources128174
8.Renewable Energy128167
9.International Journal of Hydrogen Energy113152
10.Energies108146
11.Energy and Buildings102131
12.Solar Energy97124
13.IEEE Transactions on Sustainable Energy87115
14.Journal of Energy Storage75110
15.Energy Reports6287
16.International Journal of Energy Research6279
17.IET Renewable Power Generation5973
18.Biomass and Bioenergy5872
19.Sustainable Energy Technologies and Assessments5162
20.Journal of Nuclear Materials5062
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.