Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Renewable and Sustainable Energy Reviews201263
2.Applied Energy143185
3.Nature Energy129235
4.Journal of Power Sources118148
5.Energy Conversion and Management108134
6.Renewable Energy101132
7.Energy98118
8.Energy and Buildings95127
9.International Journal of Hydrogen Energy85116
10.IEEE Transactions on Sustainable Energy81107
11.Joule78115
12.Solar Energy7799
13.Energies6987
14.Biomass and Bioenergy5574
15.Journal of Nuclear Materials5267
16.Progress in Photovoltaics: Research and Applications4981
17.Global Change Biology Bioenergy4963
18.IET Renewable Power Generation4867
19.International Journal of Energy Research4459
20.Journal of Energy Storage4355
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.