Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Renewable and Sustainable Energy Reviews225294
2.Nature Energy171306
3.Applied Energy160203
4.Journal of Power Sources127159
5.Energy Conversion and Management120161
6.Energy120144
7.Renewable Energy117157
8.Joule116166
9.Energy and Buildings99138
10.International Journal of Hydrogen Energy97137
11.Energies91113
12.Solar Energy90117
13.IEEE Transactions on Sustainable Energy85116
14.Journal of Energy Storage5978
15.IET Renewable Power Generation5677
16.Biomass and Bioenergy5670
17.Global Change Biology Bioenergy5063
18.International Journal of Energy Research5061
19.Journal of Nuclear Materials4861
20.Progress in Photovoltaics: Research and Applications4579
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.