Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Dyes and Pigments4654
2.Fibers and Polymers2733
3.Textile Research Journal2632
4.Journal of Industrial Textiles2122
5.The Journal of The Textile Institute2026
6.Coloration Technology1727
7.Clothing and Textiles Research Journal1724
8.Fibers1722
9.Journal of Natural Fibers1722
10.International Journal of Fashion Design, Technology and Education1418
11.Journal of Engineered Fibers and Fabrics1418
12.Fashion and Textiles1319
13.Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR)1318
14.Autex Research Journal1315
15.Fibres & Textiles in Eastern Europe1315
16.International Journal of Clothing Science and Technology1216
17.Journal of Cotton Science914
18.Industria Textila810
19.Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon89
20.Textile Coloration and Finishing88
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.