Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Dyes and Pigments4962
2.Fibers and Polymers2934
3.Textile Research Journal2735
4.Journal of Industrial Textiles2432
5.The Journal of The Textile Institute2328
6.Journal of Natural Fibers2229
7.Fibers2128
8.International Journal of Fashion Design, Technology and Education1723
9.Clothing and Textiles Research Journal1626
10.Coloration Technology1620
11.Fibres & Textiles in Eastern Europe1617
12.Fashion and Textiles1523
13.International Journal of Clothing Science and Technology1418
14.Autex Research Journal1416
15.Journal of Engineered Fibers and Fabrics1318
16.Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR)1217
17.Progress in Color, Colorants and Coatings1113
18.Industria Textila1012
19.Fashion & Textile Research Journal910
20.Fibre Chemistry814
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.