Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems107146
2.Transportation Research Part C: Emerging Technologies95133
3.Transportation Research Part A: Policy and Practice79107
4.Transportation Research Part B: Methodological75105
5.Accident Analysis & Prevention7087
6.Transportation Research Part D: Transport and Environment6895
7.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review63100
8.Transport Policy6179
9.Journal of Transport Geography6083
10.Transportation Research Procedia5677
11.Transport Reviews5384
12.IEEE Intelligent Vehicles Symposium5281
13.Journal of Air Transport Management5069
14.Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour5069
15.IEEE Intelligent Transportation Systems Conference4966
16.Transportation Science4965
17.Transportation4872
18.IEEE Vehicular Technology Magazine4480
19.Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering4479
20.Transportation Research Record4458
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.