Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems92125
2.Transportation Research Part C: Emerging Technologies83122
3.Transportation Research Part A: Policy and Practice6786
4.Transportation Research Part B: Methodological6586
5.Accident Analysis & Prevention6175
6.Transportation Research Part D: Transport and Environment5982
7.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review5775
8.Journal of Transport Geography5570
9.Transport Policy5168
10.Transport Reviews4766
11.Transportation Research Procedia4764
12.IEEE Intelligent Vehicles Symposium4661
13.Transportation Science4367
14.Transportation4365
15.Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering4363
16.Journal of Air Transport Management4363
17.Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour4253
18.Transportation Research Record3956
19.IEEE Intelligent Transportation Systems Conference3760
20.IEEE Vehicular Technology Magazine3680
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.