Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Water Research119159
2.Journal of Membrane Science90121
3.Desalination85111
4.Separation and Purification Technology6687
5.Ecological Engineering6173
6.Water5066
7.Critical Reviews in Environmental Science and Technology4982
8.Water Resources Management4958
9.Desalination and Water Treatment4762
10.Journal of Water Process Engineering4153
11.Applied Water Science3852
12.Environmental Science-Water Research & Technology3757
13.Journal of Water Resources Planning and Management3747
14.Water Science and Technology3543
15.Frontiers of Environmental Science & Engineering3041
16.International Journal of Water Resources Development3040
17.Water Quality, Exposure and Health2952
18.Water International2742
19.Urban Water Journal2639
20.Journal of Water and Health2531
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.