Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Water Research134188
2.Journal of Membrane Science97118
3.Desalination84126
4.Separation and Purification Technology8099
5.Water6384
6.Ecological Engineering6180
7.Applied Water Science5179
8.Critical Reviews in Environmental Science and Technology5083
9.Journal of Water Process Engineering5066
10.Desalination and Water Treatment4966
11.Water Resources Management4863
12.Environmental Science-Water Research & Technology4465
13.Journal of Water Resources Planning and Management3848
14.Water Science and Technology3750
15.Water Quality, Exposure and Health3660
16.Frontiers of Environmental Science & Engineering3650
17.Groundwater for Sustainable Development3248
18.International Journal of Water Resources Development3247
19.Water International3044
20.Current Pollution Reports2944
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.