Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Water Research140194
2.Journal of Membrane Science104126
3.Separation and Purification Technology93122
4.Desalination91117
5.Water76100
6.Applied Water Science6991
7.Ecological Engineering6478
8.Journal of Water Process Engineering5883
9.Critical Reviews in Environmental Science and Technology5694
10.Water Resources Management5267
11.Environmental Science-Water Research & Technology4867
12.Groundwater for Sustainable Development4760
13.Water Science and Technology4150
14.Desalination and Water Treatment3948
15.International Journal of Water Resources Development3750
16.Frontiers of Environmental Science & Engineering3747
17.Journal of Water Resources Planning and Management3647
18.Water Quality, Exposure and Health3475
19.Urban Water Journal3342
20.npj Clean Water3158
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.