Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.New Media & Society93147
2.Digital Journalism5686
3.Social Media+ Society5586
4.Public Relations Review5170
5.Journal of Communication4971
6.Journalism Studies4961
7.International Journal of Communication4883
8.Journalism4864
9.Media, Culture & Society4665
10.Political Communication4473
11.Journal of Advertising4382
12.Communication Research4374
13.Public Opinion Quarterly4061
14.International Journal of Advertising3966
15.Journalism Practice3962
16.Journal of Computer-Mediated Communication3869
17.Convergence3861
18.Journalism & Mass Communication Quarterly3655
19.The International Journal of Press/Politics3453
20.Journal of Pragmatics3448
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.