Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of dance medicine & science1326
2.Research in Dance Education1115
3.Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance1115
4.Journal of Dance Education1014
5.Theatre Journal1014
6.Dance Research Journal914
7.Performance Philosophy914
8.TDR/The Drama Review913
9.Performance Research912
10.Text and Performance Quarterly912
11.Drama Therapy Review911
12.Theatre and Performance Design89
13.Shakespeare Bulletin88
14.Shakespeare Quarterly714
15.Theatre, Dance and Performance Training714
16.Contemporary Theatre Review710
17.Journal of Dance & Somatic Practices710
18.Theatre Research International710
19.International Journal of Performance Arts and Digital Media79
20.Shakespeare610
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.