Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.English for Specific Purposes2839
2.World Englishes2031
3.College English1935
4.Journal of English as a Lingua Franca1629
5.English Journal1418
6.English Today1418
7.Asian Englishes1317
8.English Teaching Forum1315
9.English World-Wide1224
10.TEFLIN Journal1119
11.English Language & Linguistics1116
12.English in Education1116
13.Composition Studies1115
14.English Literary History913
15.Changing English912
16.English in Australia912
17.Shakespeare Quarterly813
18.English Studies811
19.Journal of Modern Literature79
20.Shakespeare Bulletin77
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.