Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Ethnic and Migration Studies5078
2.Ethnic and Racial Studies4462
3.Race Ethnicity and Education3543
4.Sociology of Race and Ethnicity2636
5.International Journal of Cultural Policy2635
6.European Journal of Cultural Studies2541
7.International Journal of Cultural Studies2537
8.Cultural Studies2439
9.Ethnicities2431
10.Journal of Immigrant & Refugee Studies2334
11.Comparative Migration Studies2237
12.Nationalities Papers2130
13.Identities2124
14.Journal of Black Studies1929
15.Social Identities1929
16.Nations and Nationalism1926
17.Ethnopolitics1828
18.Journal of Intercultural Studies1723
19.Settler Colonial Studies1723
20.Patterns of Prejudice1630
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.