Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Ethnic and Migration Studies5782
2.Ethnic and Racial Studies4373
3.Race Ethnicity and Education3758
4.Sociology of Race and Ethnicity2843
5.International Journal of Cultural Policy2740
6.Ethnicities2739
7.European Journal of Cultural Studies2735
8.Journal of Immigrant & Refugee Studies2645
9.Comparative Migration Studies2548
10.Cultural Studies2335
11.Nations and Nationalism2335
12.Identities2331
13.Social Identities2232
14.Journal of Black Studies2131
15.International Journal of Cultural Studies2130
16.Nationalities Papers2125
17.Journal of Intercultural Studies2028
18.Ethnopolitics2026
19.Patterns of Prejudice2023
20.Settler Colonial Studies1841
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.