Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Language Teaching Research3955
2.TESOL Quarterly3865
3.Bilingualism: Language and Cognition3756
4.Language Learning3653
5.Studies in Second Language Acquisition3650
6.Journal of Second Language Writing3453
7.International Journal of Bilingual Education and Bilingualism3449
8.Computer Assisted Language Learning3447
9.English Language Teaching3346
10.Language Teaching3055
11.Journal of Multilingual and Multicultural Development2943
12.Journal of English for Academic Purposes2741
13.International Journal of Bilingualism2738
14.English Language Teaching Journal2737
15.Foreign Language Annals2535
16.Studies in Second Language Learning and Teaching2332
17.The Language Learning Journal2329
18.International Journal of Multilingualism2234
19.Journal of Language Teaching and Research2226
20.Reading in a Foreign Language2135
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.